Reportage

Tegen mij kun je alles zeggen...

Hoe voorkom je breakdown? Tijdens het actieonderzoek heeft entrea lindenhout meedenkers ingezet om pleegouders een luisterend oor te bieden en actie te ondernemen waar nodig. Bekijk de video en lees hoe deze 'koffiepraat met inhoud' zorgt voor meer onderling begrip.

"Ik heb vooraf geen kennis over wat wel en wat niet loopt bij het pleeggezin." Aan het woord is David Vroonland, al jaren netwerkpleegouder en sinds kort betrokken als meedenker bij entrea lindenhout. "Als er een instantie binnenkomt, krijgen pleegouders het formele gevoel dat de pleegzorg boven hen staat; met een pleegouder erbij wordt het meer koffiepraat met inhoud: tegen mij kun je alles zeggen..."

Geen kennis vooraf

Entrea lindenhout zet een team van meedenkers op pleeggezinnen, waar gesignaleerd wordt dat extra ondersteuning nodig is. Dat signaal kan uit de pleegouders zelf komen of vanuit de pleegzorgwerker. Niki van Aar, jeugdzorgwerker bij de organisatie: "Het meedenkteam bestaat uit een ervaren pleegouder en een ervaren pleegzorgwerker, die het pleeggezin niet kent. De meedenkers stappen onbevangen het gezin in. Ze luisteren naar het verhaal, verzamelen informatie in het algemeen en proberen de vinger te leggen op de pijnpunten."

Na dit gesprek vindt een vervolg gesprek plaats met een gedragswetenschapper en probeert het zorgteam een passende oplossing te vinden.

Scroll naar beneden voor het vervolg!

Bekijk hier hoe het meedenkteam van entrea lindenhout pleegouders ondersteunt in hun hulpvraag.

Vervolg reportage meedenkteam!

Er kunnen diverse aanleidingen zijn om een meedenkteam in te zetten: het kan zijn dat het pleegkind zich niet thuisvoelt, dat pleegouders niet weten wat ze met het kind aan moeten of het kan zijn dat de communicatie tussen pleegouders en pleegzorgwerker niet loopt zoals het zou moeten.

Loes Smulders, pleegzorgwerker, heeft ervaren wat het meedenkteam kan toevoegen. "Ik liep vast bij een pleeggezin en wilde graag nieuwe ideeën aanboren. De inzet van de meedenkers gaf pleegouders de ruimte om hun verhaal te vertellen. We kwamen erachter dat de basis niet goed zat: door omstandigheden had ik het pleeggezin niet op je juiste manier leren kennen. De uitkomst was dat ik iets meer naar de achtergrond ben gegaan om het gezin de ruimte te geven."

Pleegouders onder elkaar

Herkenning voor pleegouders, snappen wat ze voelen en zeggen; de inzet van een meedenkteam helpt om een mismatch - en uiteindelijk dus breakdown - te voorkomen. Vooral de inzet van een ervaringsdeskundige blijkt een gouden zet. Vroonland: "Ik heb een ander beeld, ik ben objectief en omdat ik ook pleegouder ben, kan ik mijn visie en ervaring met hen delen. Je bent gelijken met elkaar, dat maakt dat het werkt."

Ik heb vooraf geen kennis over wat wel en wat niet loopt bij het pleeggezin, maar ik heb wel ervaring als pleegouder. Je bent gelijken met elkaar.

David Vroonland, meedenker en pleegouder